Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności

W kwietniu 2003 roku rozpoczęto prace nad wdrożeniem i zintegrowaniem Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000 z systemem HACCP. Stworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania miało na celu poprawę wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, zapewnienie stałego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz doskonalenie efektywności procesów zarządzania w naszym przedsiębiorstwie wraz z zachowaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Przez cały czas swego istnienia firma VITPOL intensywnie poszukuje nowych rozwiązań. By sprostać coraz wyższym wymaganiom rynku w październiku 2010 roku zapadła decyzja o wdrożeniu dwóch nowych systemów sieciowych a mianowicie: IFS International Food Standard oraz BRC Global Standard for Food Safety. W grudniu 2011 r. nasza firma przeszła pomyślnie audit certyfikujący powyższych standardów, przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą.